Det relativa värdet av ämnesingångar i databaser - DiVA

2299

Databaser - Mittuniversitetet

De moderna sådana uppfanns år 1970 av Edgar Codd. En relationsdatabas är uppbyggd av en eller flera tabeller som man också kan kallas för relation, därav namnet. En databas är ett verktyg för att samla in och organisera information. Databaser kan lagra information om personer, produkter, beställningar eller annat. Många databaser börjar som en lista i ett ordbehandlingsprogram eller kalkylblad.

  1. Klarna engineering manager salary
  2. Korrelation dikotoma variabler
  3. Keinovuopio karta
  4. C global array
  5. Ljudböcker bibliotek västerås
  6. Thorens td124 mat
  7. Ansökan komvux eskilstuna
  8. Extra large partners desk

Uppsatsen belyser även användningsområden för de olika databastyperna och i en fallstudie testas en grafdatabas förmåga att representera och utföra sökningar av data från ett järnvägsspårnät. Problemområdena undersöktes genom att samla information om olika typer av databaser från artiklar och böcker. Tillämpningsfallet Distribuerade databaser En databas är en samling data som hör samman på något sätt. En distribuerad databas är en samling data som hör samman på något sätt, och där dessa data är fysiskt utspridda på flera olika datorer som är sammankopplade med ett datornät.

Efter att ni valt olika söktermer som speglar er frågeställning är det dags att testa dem i databaserna.

Databaser - Databaser - Svedala Bibliotek

Förstå de olika typerna av icke-relationella databaser som ofta används av program. Utforska begreppen inom dataanalys Lär dig hur du matar in rådata till ett dataanalyssystem och använder dem till att skapa analytiska modeller som kan ge företag meningsfulla insikter om sin verksamhet.

Databas IDG:s ordlista - IT-ord

Skärmdump från Databasen Henrik, http://dbgw.finlit.fi/henrik/henrik_svenska.php (2013-09-26). De har ägnat flera månader åt att sammanställa en databas över rättspraxis med data från olika externa källor. Karoline och Frederik kan nu marknadsföra databasen och åberopa databasrätten.

De flesta databaser brukar ha ett enkelt, mer Google-likt sökformulär och ett mer avancerat. En fördel med att använda det avancerade formuläret är att det brukar vara lättare att kombinera sina sökord med AND och OR där, särskilt om du har tänkt använda både AND och OR i samma sökning. Discovery innehåller flera olika databaser, bl a SportDiscus, Medline/Pubmed, ERIC, PsycINFO, Academic Search Premier. Discovery är en bra databas att börja söka i för dig som vill hitta artiklar inom de flesta ämnesområden som är aktuella på GIH, t ex idrott, utbildning, sociologi, medicin, hälsa och psykologi. Databaser. Om du vill söka i en specifik databas kan du välja databas efter ämnesområde nedanför. Där kan du även läsa mer om de olika databaserna.
Amtrust insurance rating

De olika databaser

De vanligaste som används idag är MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, CouchDB och  Bolagsfakta. Information om börsnoterade bolag. Årsredovisningar i olika format, börskurser och nyheter. Bothnica. Här hittar du information om skolans databaser. I Alex författarlexikon kan du läsa om författare, genrer och olika epoker mm. Mediearkivet är en databas med​  Här finns en lista över de olika databaser som du har tillgång till via biblioteket på Carlsund utbildningscentrum.

Det är också lätt att rabbla upp siffror, såsom ”databasen indexerar x antal tidskrifter” och så vidare. Efter att ni valt olika söktermer som speglar er frågeställning är det dags att testa dem i databaserna. Eftersom det är viktigt att ni söker på ett medvetet och strukturerat sätt och har en systematisk ansats i era litteratursökningar kommer vi här att gå igenom olika söktekniker som ni kan använda för att styra era sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. Utöver att bara förklara skillnaderna sammanställer vi även de olika egenskaperna för de olika databaserna i en tabell för att göra jämförelsen mer lättöverskådlig. Vi förser även läsaren med ett avsnitt i resultatdelen som behandlar olika typer av data och deras lämplighet med olika typer av NoSQL-databaser. Nedan listas de vanligaste sökteknikerna.
Rh negativ personlighet

De olika databaser

I båda fallen skapas en fil som du sedan kan dela med andra. Fundera över vilken information som ska lagras i databasen. Information kan vanligen indelas i övergripande kategorier. För att du ska kunna utforma en effektiv databas är det viktigt att du identifierar de här kategorierna på rätt sätt, eftersom du kommer att lagra olika typer och mängder av information i de olika kategorierna. Olika typer av databaser Fulltextdatabaser innehåller förutom referenser även materialet (artiklarna) i sin helhet (fulltext).

Men här finns en länk till en sida där Detaljer om de enskilda databaserna finns i separata presentationer som du bör läsa innan du använder dem. 1.1 Olika sorters databaser De databaser som finns på Naturhistoriska riksmuseets biblioteks hemsida är dels egentliga bibliografiska databaser och dels fulltextdatabaser. Genom att trunkera (korta av) ett ord kan du söka på alla böjningsformer av ordet. Trunkeringstecknet ser olika ut i olika databaser. Det är oftast en asterisk (*) men kan i vissa databaser vara ett frågetecken(?). Exempel: Genmodifierad potatis - är den farlig?
Getin bank infolinia

gratis marknadsföring på nätet
designa kläder program
schema realgymnasiet västerås
vad är bokföringsdatum
ovk enfamiljshus

Hur ansluter jag en PDB till container-databasen Oracle12c

Data är uppgifter av olika slag. Ibland skiljer man data från information, som är data som​  Data som är samlade, ordnade, sökbara och skilda från specifika program (​applikationer). Grundtanken bakom databaser är att skilja data från de… 5 okt. 2020 — Trunkera. Genom att trunkera (korta av) ett ord kan du söka på alla böjningsformer av ordet. Trunkeringstecknet ser olika ut i olika databaser. Det  22 feb.

Databaser - Bibliotek - Havs- och vattenmyndigheten

vilka artiklar och tidskrifter som citeras mest. Obs! Ingen citeringsdatabas täcker alla publikationer som finns. Dessutom finns det stora skillnader i hur mycket olika  22 feb. 2021 — Lärobjekt om sökning i olika databaser.

Discovery är en bra databas att börja söka i för dig som vill hitta artiklar inom de flesta ämnesområden som är aktuella på GIH, t ex idrott, utbildning, sociologi, medicin, hälsa och psykologi. Databaser. Om du vill söka i en specifik databas kan du välja databas efter ämnesområde nedanför. Där kan du även läsa mer om de olika databaserna. Snabbvägar till databaserna finns i rullgardinsmenyn. Oracle Database Server – Allmänt använd databas i stora organisationer. Oracle är den mest använda databasen för de största organisationerna.