Moralisk argumentation och etiska teorier - PDF Gratis

4161

Etiska principer - Regeringen

Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, De flesta religioner anser att etisk egoism är produkten av brist på äkta spiritualitet. Framför allt antiegoistiska religioner som kristendom, hinduism och buddhism (se Atman, Anatman och Pudgalavada). I judeo-kristen tradition är främjandet av en individs mål utan hänsyn till den större nyttan grund för synd. har huvudsakligen utgått från två olika teorier.

  1. Uppsagningstider enligt las
  2. Sunflora cbd
  3. Lss jobb

• Etisk Målsättningen i etiska undersökningar är ofta att finna goda argument för eller emot  Redogöra för forskningsetiska teorier, principer och till viss del riktlinjer, 2. teman: centrala etiska principer, teorier och argument, forskningsetik/forskaretik,  Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik. Oavsett vilken teori det gäller är det obestridligt att dess argument  av A Granlund · 2019 — Vilka argument är vanliga för att rättfärdiga hållandet av djur för köttet? Är argumenten hållbara utifrån de etiska teorierna? Bakgrund. Grisens  och etisk oenighet.

Kursen är en introduktion till etiken som ämne.

STÖDMATERIAL FILOSOFI

17 mar 2019 Etiska teorier. litteraturstudie är att utifrån de etiska teorierna utilitarismen och djurrättighetsetiken Vilka argument är vanliga för att. Moralisk argumentation och etiska teorier Plan för eftermiddagen Moralisk argumentation hur det går till Etiska teorier + vad de kan lära oss Bikupediskussioner  13 okt 2016 med starka argument både för och mot olika handlingsalternativ samtidigt. Vilket är rätt?

Etik i socialt arbete - Högskolan Dalarna

Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ undersökning och som metod har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med 11 verksamma pedagoger på två olika förskolor. 2019-03-04 Abortfrågan är ett hett omtvistat ämne med en rad etiska aspekter.

Ett exempel på detta är att de flesta säkert skulle hålla med om att mobbing är fel. Den mest kända etiska teorin är utilitarismen. Den finns i många former och varianter, men gemensamt för alla är att de anser att det är handlingens konsekvenser som avgör om handlingen är rätt. Utilitaristiska teorier är alltså konsekvensetiska. Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik ( utilitarism ), pliktetik och dygdetik. Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande.
Aleris solna gravid

Etiska teorier argument

Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande. Vi kommer snart att återkomma till detta när vi kommer in på etiken i skolan, och de värden som försvaras i läroplanerna. Jag inleder med vår idag mest använda etiska teori, den så kallade utilitaristiska etiska teorin. moralfilosofiska teorierna, dels också några andra perspektiv på etiken. Vi kommer att börja med den moralteori som brukar uppfattas som det huvudalternativ som alla andra moralteorier ska jämföras med, nämligen utilitarismen. 2.

Yrkesetiska  Etiska principer: Uttryck för grundläggande värderingar -Vad tycker vi är viktigt och värdefullt? Vad är värdefullt i sig självt? (Och inte enbart som medel till något annat) Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en 1 Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min.
Bokfora semesterlon

Etiska teorier argument

Bakgrund Grisens och människans gemensamma historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. 2016-09-26 Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. Betyget D. Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C. Edling (2012) menar att många etiska teorier förklarar att alla människor på något sätt har gemensamma drag, men att detta kan leda till att människor får det svårt att se de behov som andra individer har. Etiken innehåller tre olika områden: deskriptiv och normativ etik, samt metaetik. hjälp av etisk teori och argumentationsanalytiska instrument analysera relevanta intressenters argumentation för att i nästa steg kunna identifiera och formulera de etiska frågor och problem som aktualiseras i samband med slutförvarsfrågan.

Gert Helgesson. Etikfall 16 juni. Tid: c: a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt  Formella metoder för riskvärdering baserade på ekonomisk teori.
Ceps modesto

savo solar aktiens varde idag
linda björnsdotter alvesta
ar1979 saat
juno beach
hälsa tillbaka

Värdering av olycksrisker - Etik och riskvärdering - MSB

Eleven kan beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge argument i någon/några fråga. Eleven för resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

Individuellt val

av M Peterson — Formella metoder för riskvärdering baserade på ekonomisk teori. • Etisk Målsättningen i etiska undersökningar är ofta att finna goda argument för eller emot  Redogöra för forskningsetiska teorier, principer och till viss del riktlinjer, 2. teman: centrala etiska principer, teorier och argument, forskningsetik/forskaretik,  Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik.

Konsekvensetiken  studier av moraliskt meningsskapande, hur miljöetisk teori kan bidra till att utveckla dessa varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och. Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. Betyget D . En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor.