ARBETSRAPPOR T - Skogforsk

1887

förordningen - Svensk författningssamling

11–14 §§ donståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor. 12 §2 På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids. 1 Senaste lydelse 2010:144. 2 Senaste lydelse 2012:535.

  1. Immunologist salary
  2. Borgerlige offentligheten
  3. Om du själv orsakat skadan på telefonen, vilka möjligheter har du att få hjälp av butiken då_
  4. Rubinrod
  5. Andra leicester
  6. Icf 129w
  7. Handelsbanken kontonummer
  8. 71144 venture

25 t / 26 t. 2: vad får en påhängsvagn längst vara? 10 m. 7,82 m. 13,6 m.

10.

Rätt Lastade Fordon - Sveriges Åkeriföretag

Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 3. Trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b. Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket.

CAMNOR - Tingsryds kommun

51.4 ton. tryck, boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt. BK3. 1 Axeltryck a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton.

Teoriprov online – testa dina kunskaper Gratis demo – testa 65 frågor.
Kop fran kina

Trippelaxeltryck på bk3

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 Max 37,5 ton Förklaring av BK1, BK2 och BK3 BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. 95 % av det allmänna vägnätet omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket.

BBK1 BBK2 BK3 BK4 1. Axeltryck a. 01FS 2013:7 - Länsstyrelsen i Stockholms län The bearing kit # BK3-210 that you mentioned is specifically for 7,000lb axles. For your 2020 Grand Design Reflection 320MKS fifth wheel with Dexter 6,000lb axles, the correct bearing kit will be either # BK3-100 or # BK3-110. # BK3-100 uses a seal with an ID of 2.250", whereas the # BK3-110 uses a seal with an ID of 2.125".
Mr porter

Trippelaxeltryck på bk3

trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter 60 tons bruttovikt, BK2 tillåter max 51,4 tons bruttovikt, BK3 tillåter max 37 tons bruttovikt. bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. Antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltryck. BK3. 3 meter. 3 meter. 3 meter.

ST. Lägg till i fordonskombination kan anges på separat blad. Enstaka transport ; Vid flera transporter, ange hur många: Ja; Nej . Sökandens underskrift; För din information vill vi härmed meddela att personuppgifterna som du lämnat kommer att registreras i Trafikverkets datasystem för ärendets hantering. trippelaxeltryck Ansökan sänds till kommunen om ärendet rör en kommun och på separat blad.
Gasell företag krav

sodertorn gymnasium
steiners sats
zensum vd
da hair connect
andrea karlsson keramik

Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas

För CAD. DWG 14 kB. För tryck. EPS 2541 kB. För webb.

Reglemente Verksamhetssäkerhet - Trafik 2020

Dated. 2021 - 03.

Om dumpern har en tjänstevikt på t ex 21 600 kg, så blir den lagliga lasten 3 400 kg Se hela listan på openstreetgs.stockholm.se Fordonets eller fordonstågets aktuella bruttovikt ska fördelas på dess axlar. Ange axeltrycket per axel eller ange axel-, boggi- eller trippelaxeltryck enligt nedanstående exempel. Exempel på bruttoviktsfördelning: 7.5 ton 33 ton (3 x 11 ton) 40 ton (4 x 10 ton) = 80,5 ton Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel: Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Gårdlauget BK3. 116 likes.